Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej w przedsiębiorstwie Pater Firma A.E. Daniluk Spółka jawna w zakresie produkcji nowych i udoskonalonych elementów betonowych”

Umowa nr: UDA-RPPD.01.03.00-20-0126/17-00 z dnia 28.12.2017 r.
Projekt jest wynikiem przeprowadzonych przez Pater Firmę A.E. Daniluk Sp. j. prac B+R. Zakłada rozpoczęcie produkcji nowych innowacyjnych produktów – innowacyjnej betonowej kostki brukowej i betonowej płyty brukowej, przez przedsiębiorstwo Pater na terenie zakładu w Siemiatyczach-Stacji co stanowi główny cel projektu. przedsiębiorstwach sektora MŚP.

Kolejnym celem projektu jest efektywne zagospodarowanie zalegających odpadów betonowych powstających w procesie produkcyjnym oraz wykorzystanie tanich, zalegających w kopalni surowców typu piasek, zamiast żwirów grubych.

W ramach realizacji projektu zostanie zbudowana infrastruktura do sortowania wykorzystywanego surowca oraz zakupione zostaną maszyny i urządzenia związane z procesem produkcyjnym innowacyjnych wyrobów betonowych.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 13 745 152,68 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 5 577 908,86 PLN.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Веб-сайт использует файлы cookie. Прочтите Политику конфиденциальности веб-сайта.
я понимаю