Pater Firma A.E. Daniluk Spółka Komandytowa
realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję
pt. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej”
Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa       Pater Firma na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 6 169 434,00 PLN

Wartość dofinasowania: 2 524 000,00 PLN

Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Zapoznaj się z Polityką prywatności serwisu.
Rozumiem