Przetargi

Pater Firma A.E Daniluk Spółka Komandytowa przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego NR 12/1.4/2022 dotyczącego realizacji usług doradczych i zakupu WNIP w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

 

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach postępowania ofertowego

 

 


 

 

Zapytanie ofertowe nr 12/1.4/2022 dotyczące realizacji usług doradczych i zakupu WNIP

PATER FIRMA A.E. Daniluk Spółka Komadytowa zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi doradczej związanej z innowacją marketingową oraz produktową w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

 1. Zapytanie ofertowe Nr 12_1.4_2022 Zał nr 1_Formularz ofertowy Zał nr 2_Oświadczenie o braku powiązań
 2. Zał nr 1_Formularz ofertowy
 3. Zał nr 2_Oświadczenie o braku powiązań
 4. Pytania i odpowiedzi z dnia 01.08.2022

 

 


 

PATER FIRMA, ul. Fabryczna 10, Siemiatycze Stacja, 17-300 Siemiatycze uprzejmie informuje, iż zapytanie ofertowe NR 11/1.4/2022 dotyczące realizacji usług doradczych i zakupu WNIP zostało anulowane/pozostawione bez rozpatrzenia zgodnie z informacją zawarta w punkcie 11, podpunkcie i) zapytania ofertowego : „Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.”

 


 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 11/1.4/2022 dotyczące realizacji usług doradczych i zakupu WNIP

PATER FIRMA A.E. Daniluk Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi doradczej związanej z innowacją marketingową oraz produktową w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe Nr 11_1.4_2022
 2. Zał nr 1_Formularz ofertowy
 3. Zał nr 2_Oświadczenie o braku powiązań

 

 


Pater Firma A.E Daniluk Spółka Jawna przedkłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postępowania ofertowego   NR 10/1.4/2022 dotyczącego nabycia wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

 


Zapytanie ofertowe nr 10/1.4/2022 dotyczące nabycia wartości niematerialnych i prawnych

PATER FIRMA A.E. Daniluk Spółka Jawna zaprasza do złożenia oferty na zrealizowanie usług doradczych oraz dostarczenie WNIP tj. Projekt konfiguratora i kalkulatora kosztów produktów oraz wykonanie dedykowanego oprogramowania w ramach projektu pn. „Podwyższenie konkurencyjności rynkowej przedsiębiorstwa Pater Firma w ramach wdrożenia strategii wzorniczej.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr : POPW.01.04.00-20-0007/21

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe Nr 10_1.4_2022
 2. Zał nr 1_Formularz ofertowy
 3. Zał nr 2_Oświadczenie o braku powiązań
 4. Zał nr 3_Zestawienie potwierdzające doświadczenie
Strona korzysta z plików cookies (ciasteczek). Zapoznaj się z Polityką prywatności serwisu.
Rozumiem